Francie - Provence - Historie

Provence byla osídlena již v pravěku, což dokazují pravěká osídlení ve střední době kamenné cca 50 tis.let př.n.l. Nejstarší pozůstatky - malby na stěnách jeskyní – jsou cca 22 000 let staré. V mladší době kamenné – 5000 let př.n.l. začínají se pravěcí lidé zabývat zemědělstvím a staví si první obydlí, tzv.borries. Byly to kamenné domy ve tvaru klasického úlu.

Kolem roku 600 př.n.l.zakládají řečtí kolonisté osadu Massalia, dnešní Marseille. Později založili další osady, v jejichž okolí pěstovali olivy a vinnou révu. Galské nájezdy okolo r.125 př.n.l. vedly k tomu, že Řekové přivolali na pomoc Římany, kteří se území zmocnili a založili Aix-en-Provence. Po Césarově dobytí Galie ( 58 – 51 př.n.l. ) a jejím začlenění do římské říše začal rozkvět Provence

Projevilo se to ve výstavbě nových sídel. Bylo založeno Arles, které se později stalo hlavním městem regionu. Nastal rozvoj výstavby silnic, kdy na př.Via Aurélia spojovala Řím a Nimes, dále pak Via Domitia, spojující Alpy a Pyreneje přes Sisteron a Luberon ( Pont Julien ), akvaduktů, amfiteátrůa dalších staveb.. Po pádu říše římské v r.476 pronikly do Provence germánské kmeny a v 6.stol. ji opanovali germánští Frankové.

V 9.stol. přichází útoky Saracénů, před jejichž nebezpečím se obyvatelstvo uchyluje do vnitrozemí a zakládá vesničky na vrcholcích kopců, na př. Gordes. Na poč.14.stol. se Avignon stal sídlem papežů. Po rozkolu v katolické církvi, kdy byli zvoleni dva papežové, se definitivně stal Řím sídlem papežů. V r.1481 připadla Provence francouzskému králi, následně připojena ke Francii a omezena provensálská autonomie. Francouzština se stala úřední řečí.

V 17. a 18.stol.byla oblast obětí náboženských válek a morové epidemie.. Konec 18.stol. byl ve znamení Velké francouzské revoluce. Pochodová píseň Rýnské armády La Marseillaise, kterou složil Rouget de Lisle, se později stala národní hymnou.

Období druhého císařství ( 1852 – 1870 ) znamenalo pro Provence rychlý ekonomický růst a provensálské uvědomění. Nastal rozvoj architektury a výstavby dopravních sítí na pobřeží. S tzv. Zlatým věkem přišel nástup secese v architektuře a nových směrů v umění, na př.impresionismu v malířství. Na pobřeží přijíždí stále více turistů - Angličané, Rusové, později i Američané. V r.1887 je vydán první průvodce po Azurovém pobřeží.

Z 1.světové války se Provence rychle vzpamatovává. Její území nebylo válečnými útrapami zasaženo, ale ztráty mužů, kteří odešli do války, byly vysoké. Z každých 10 mužů přišli o život 2. Ve 20. - 30.letech je pobřeží vyhledáváno pro odpočinek nejen v zimě, ale i v létě.

Vypuknutí 2.světové války znamená konec turistického ruchu. Provence patří pod správu kolaborantské francouzské vlády ve Vichy. Na pobřeží se stahuje i přes 40 tis.Židů, kteří zde hledají útočiště. Toto relativně klidné období končí v r.1942 obsazením Provence wehrmachtem a vstupem Francie do války. Dva měsíce po vylodění spojenců v Normandii je osvobozeno i pobřeží Provence americkou armádou, a také francouzská 1.divize vstoupila do Arles a Avignonu..

Šedesátá léta 20.st.znamenají pro Provence výstavbu průmyslových podniků. Je uveden do provozu 1.atomový reaktor, na řece Durance budovány vodní elektrárny, postaven velký nákladní přístav Fos a petrochemická zóna. Současně žije Provence i bohatým kulturním životem. Hned po válce se koná 1.mezinárodní filmový festival v Cannes a je založena tradice divadelních festivalů v Avignonu. Po vyhlášení samostatnosti Alžírska se do velkých měst na pobřeží ( Marseille, Toulon ) vrátilo na 750 tis.obyvatel francouzské národnosti.

 Dálnice Paříž – Marseille je dokončena v r. 1970. Vlaky TGV, které zkracují cestu z Paříže k pobřeží na necelé 4 hodiny, jezdí od r.1981. Na přelomu století je hojně navštěvováno nejen pobřeží, ale i vnitrozemí. Počet turistů je odhadován na 9 milionů ročně.

Na přelomu století překvapí vítězství extremistických stran ve volbách ( Národní fronta Le Pena ), zejména v prezidentských v r.2002, kdy dosáhne v 1.kole necelých 17% při účasti 41% voličů. Po protestech celé Francie v 2.kole přesvědčivě vítězí Jacques Chirac při účasti 80% voličů.

Počátek 21.st.je opět ve znamení turistického ruchu. Na venkově v Provence se usazují zejména Angličané, pocházející ze střední vrstvy a kupují si tu domy. Nesmíme zapomenout ani na rozvoj informačních technologií, projekt oživení přístavních čtvrtí a pokračování výstavby metra v Marseille.